SAYA MALU

“ᴀᴋᴜ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴅᴀ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴜʜ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜɪ ᴅᴀʀɪ ʜᴀɴʏᴀ sᴇᴋᴇᴅᴀʀ ʟᴀʀɪ ᴅᴀɴ ᴅᴏɴᴀsɪ. ᴀᴋᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ.” Saya malu Ketika siang itu, mengirim whatsapp sapaan ke teman saya Tidak setiap minggu saya berkabar Tidak juga setiap bulan Tapi hari-hari seperti ini saya akan mulai menghubungi dia kembali Saya malu Ketika bertanya kabar terkesan…

Read More